Työsuhdekeksinnöt

Osallistutteko sellaisen yrityksen hallintaan, jossa on työntekijöitä?

Oletteko ajatelleet luoda tai tehostaa työsuhdekeksintöjen käsittelyprosessia?

Monessa oikeusjärjestelmässä, esimerkiksi Suomessa ja Saksassa, on olemassa työsuhdekeksintölaki, joka säätelee tavat, miten yritys on oikeutettu työntekijöidensä tekemiin keksintöihin. Asetettujen vaatimusten noudattaminen on oleellista yrityksen liiketoiminnan teollisoikeuksien suojauksessa ja auttaa välttämään riitatilanteita keksijän kanssa.

Esimerkkejä huomioonotettavista tekijöistä ovat:

  • Viestintä ja arkistointi – mitä tietoja pitää keksijältä kysyä ja mitkä tiedot pitä antaa?
  • Arviointi ja päätöksenteko – miten päättää oikeuksien otosta ja patenttihakemuksen jättämisestä?
  • Korvaus – keksijällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen, mutta mikä olisi kohtuullisen korvauksen määrä?
  • Keksintökorvausriidat – mitä tehdä, jos keksijä ei ole tyytyväinen korvaukseen ja ryhtyy oikeustoimiin?

Kokemuksemme keksijänä, yrityksen edustajana ja keksintökorvausneuvottelijana patentointiprosessien managerina auttaa suunnittelemaan yrityksellenne toimivan työsuhdekeksintöprosessin ja kilpailukykyiset keksintökorvaukset.