Patenttisalkun hallinnointi

Onko yrityksenne jättänyt jo patenttihakemuksia tai mahdollisesti omistaa jo myönnettyjä patentteja, ja nyt mietitte, mikä on paras tapa hallinnoida syntynyt patenttisalkku?

Mitä päätöksiä tarvitaan ja missä vaiheessa patentin elinkaarta? Kenen olisi hyvä osallistua päätöksentekoon?

Pystymme neuvomaan salkun hallinnoinnissa esimerkiksi seuraavasti:

  • Patenttisalkun sisällön ja keskeisten parametrien seuranta
  • Päätöksenteköajankohdat ja päätökset patentin elinkaaren aikana
  • Patenttin sisällön ymmärtäminen ja arvon määritys, varsinkin muuttavassa ympäristössä
  • Kustannusoptimointi
  • Työkuormat ja henkilöstön tarve

Toimiessamme kansainvälisten suuryhtiöiden patenttisalkkujen seuranta- ja analyysiyksiköissä keräsimme paljon alueen kokemusta, jota pystymme nyt hyodyntämään ja soveltamaan teidän yrityksenne tarpeisiin.