Missä loistamme

Tarjoamme laajan alueen teollisoikeudellisia ja suunnittelupalveluita, mutta haluamme korostaa seuraavaa erityisosamista, josta meillä on erityisen hyvää tekemisen ja onnistumisen näyttöä:

Keksinnöt ja korvaukset

Olemme keksineet itse ja olemme nimetty keksijöiksi kansainvälisissä patenttihakemuksissa ja myönnettyissä standardi-essentialisissa patenteissa. Samalla työsuhdekeksintöprosessi ja sen hallinta, mukaanlukien kohtuullisen korvauksen mitoitus ja korvauksen vaatiminen/kiistäminen on meille tuttua.

Toisaalta olemme myös toimineet työnantajan roolissa korvauksiin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Patenttihakemusprosessi

Olemme ohjanneet keksijöiden keksintöjen hakemusprosessia sekä seuranneet ja ohjeistaneet omiin keksintöihin liittyvissä hakemuksissa, luonnoksissa ja välipäätöksissä ja ohjeistaneet patenttiasiamiehiä patentin parhaan arvon saavuttamiseksi. Koska meillä on laaja henkilökohtainen kokemus patenttivaatimusten tulkinnasta patenttioikeudenkäynneissä, pystymme ohjaamaan hakemusprosessia kohti vaadittua laatutasoa.

Patenttisalkun hallinta

Olemme hallinnoineet patenttisalkkuja, tehneet päätöksiä jatkohakemuksista ja maantieteellisestä peitosta, analysoineet ja luokitelleet sisällön, etsineet patenttiehdokkaita lisenssointi- ja loukkausoikeudenkäyntikäyttöön sekä myyntiin tai lopetettavaksi. Lisäksi tutkimme ja luokittelemme myös myynnissä olevia salkkuja ja luomme laadun perusteella ostosuosituksia.

Lisenssineuvottelut ja loukkausvaroitukset

Olemme osallistuneet offensiivisiin ja defensiivisiin neuvotteluihin, joissa sekä esittäneet omaa patenttisalkkua että kommentoineet tarjottuja patentteja ja salkkuja.

Systemaattiset vaatimusten kuvaukset tuotteihin (engl. claim charts) ovat meille tuttu työväline ja olemme kokeneitä esittäjiä tai kommentoijia.

Tutkimuksemme tulokset ovat riskien ja arvostuksen kartoituksessa tärkeässä avainasemassa.

Loukkausoikeudenkäynnit ja mitätöinnit

Olemme osallistuneet lukuisiin oikeudenkäynteihin ja väite- tai mitätöintikäsittelyihin Euroopan patenttivirastossa (München, Haag ja Berliini), saksan patentti- ja tavaramerkkivirastossa (München), Saksan patenttituomioistuimessa (München), Saksan korkeimmassa oikeudessa (Karlsruhe) sekä saksalaisissa patenttiloukkaustuomioistuimissa (Mannheim, Karlsruhe, Düsseldorf ja München), joissa olemme ohjeistaneet asianajajia ja patenttiasiamiehiä sekä toimineet teknisenä neuvonantajana.

Koulutuksen ja yhteistyöprojektien merkeissä olemme myöskin työskennelleet Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkiviraston (USPTO) , Kiinan patenttiviraston (SIPO) ja Suomen Patentti- ja Rekisterhallituksen kanssa.

Henkilökohtaiset kontaktit asianajajiin ja patenttiasiamiehiin, omaa kokemusta oikeuspaikoista, patenttivirastoista ja prosesseista

Pitkä työhistoria patenttiloukkausten ja -mitätöintikäsittelyjen parissa on luonut laajan verkoston kansainvälisten asianajotoimistojen ja patenttitoimistojen erikoistuneisiin asianajajiin ja asiamiehiin.  Meillä on myös hyvät yhteydet kansainvälisten yritysten teollisoikeusasiantuntijoihin ja lakimiehiin.

Henkilökontaktien lisäksi säännölliset käynnit ovat opettaneet meille käytännön asiat kuten paikat ja prosessit, joten voimme keskittyä itse tapaukseen ja siihen liittyvän teknologian yksityiskohtiin.

Kommunikaatioteknologiat ja standardit

Toiminta puhelintuotekehityksen suunnittelijana, järjestelmäarkkitehtina ja standardointidelegaattina ja tämän teknisen painopisteen jatkumo Nokian ja Microsoftin teollisoikeusosastoissa on luonut meillä vahvan erityisosaamisen mobiililaitteista ja niihin liittyvissä tiedonsiirtostandardeissa. Tämä ydinosaaminen on sittemmin vielä laajennettu lisäämällä internet-pohjaisia teknologioita, yhdistäen laitteita, palveluja, jotka käyttävät internetin protokollia ja palvelimia, joista jälkimmäiset voivat olla nykyisin toteutettu pilvenä.