Teollisoikeudelliset palvelut

Teollisoikeudellinen osaamisemme kattaa kaikki patentteihin liittyvät osa-alueet:

  • Patentointiprosessi, mukaanlukien patenttihakemus, patenttivirastojen hakemusprosessi ja myönnetty patentti
  • Keksijätuki keksinnön parhaan mahdollisen patentoitavan sisällön tunnistamiseen, hahmottamiseen ja suojaamiseen
  • Työsuhdekeksinnöt patenttisalkun lähteenä ja yritykseltä edellytetty työsuhdekeksintöprosessi
  • Patenttisalkun ylläpito, arvo- ja laatumittarit, elinkaaren seuranta
  • Patenttien taloudellinen merkitys ja taloudelliset hyödyntämistavat, esimerkiksi lisensointi
  • Patenttioikeudenkäyntien uhkat ja mahdollisuudet
  • Loukkaustilanteen kartoitus riskinhallintatyökaluna tai osana lisensointivalmistelua
  • Claimcharttien luonti ja analyysi kirjallisissa ja suullisissa neuvotteluissa ja käsittelyissä
  • Patentin kiertäminen loukkausriskin pienentämiseksi