Patenttioikeudenkäynnit

Patenttioikeudenkäynnit voivat olla offensiivisia (haastaa jonkun) tai defensiivisiä (tulla haastetuksi).

Molemmat skenariot vaativat sekä oikeusprosessin ymmärtämistä että riidan kohteena olevan teknologian tarkkaa tuntemusta.

Euroopassa patenttioikeudenkäynnit käydään yleensä Saksassa sikäläisen oikeudenkäyntijärjestelmän vuoksi. Tällaisissa tapauksissa kykymme kommunikoida saksaksi on erittäin hyödyllinen ja mahdollistaa tiiviin yhteistyön oikeustapauksessa mukana olevien saksalaisten tahojen ja kumppaneiden kanssa.

Erityisosaamisemme on toimia yhdessä asianajajien ja patenttiasiamiesten kanssa ja varmistaa, että heillä on paras mahdollinen ymmärrys tapauksen teknologiasta ja teknisistä yksityiskohdista, jotta he pystyvät hyödyntämään nämä kirjallisissa vastineissa ja oikeusistunnoissa ja siten saavuttamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen tuloksen.

Olemme kokeneita sekä suurien patenttioikeudenkäyntien strategian ja juoksevien asioiden hallinnoinnissa että teknisen asiantuntijan roolissa. Pitkä yhteistyöhistoria asianajotoimistojen ja patenttiasiamiesten kanssa auttaa ymmärtämään asioiden merkitystä heidän näkökulmastaan ja mahdollistaa yhteisen kielen.