Tietoa meistä

Tietoa yrityksestä

Tammikuussa 2016 Ville Steudle perusti Steudle Intellectual Engineering Oy:n Microsoftin Intellectual Property Rights -tiimin oheisyrityksenä Microsoftin startup-tuella.

Toimimme teknologian ja teollisoikeuksien rajapinnassa sekä tarjoamme asiakkaillemme kansainvälisen tuotekehityksen asiantuntijaosaamista yhdistettynä johtavissa kansainvälisissä teollisoikeusosastoissa ammennettuun tietotaitoon.


Vahvuutemme

Arkityömme on ollut jo melkein vuosikymmenen ajan auttaa teknisten väittelyiden voittamisessa patenttivirastoissa, oikeudenkäynneissä ja lisenssineuvotteluissa.

Patenttisalkun sisällön läpikäynti, arvonmääritys sekä näihin liittyvät hakemus-, luopumis-, osto-, myynti- ja lisensointipäätökset ovat meille luonnollisia prosesseja.

Työsuhdekeksintöasiat ovat meille tuttuja sekä keksijän että työnantajan näkökulmasta.

Aikaisemmasta tuotekehitystyöstä opittua teknistä tietoliikenne- ja matkapuhelinosaamista on jatkuvasti päivitetty, laajennettu ja syvennetty esimerkiksi tietojenkäsittelyn, tietoverkkojen, sulautettujen järjestelmien ja koodekkien alueelle.

Työtapoina projektit, tiimissä työskentely, kansainvälinen yhteistyö, tehokas ja selvä kommunikaatio, laatu ja luotettavuus ovat meillä keskeisessä asemassa.


Taustatietoa perustajasta

Portrait of founder and CEO
Dipl.-Ing. Ville Steudle valmistui Bremenin yliopistosta Saksassa sähkötekniikan  diplomi-insinööriksi, erikoistumisalueena tietoliikenne.

Ville Steudle aloitti Nokia Mobile Phones:in tuotekehityksessä 1999 toimialuenaan kolmannen sukupolven matkapuhelimien standardien, tunnettu myös lyhenteellä UMTS, työstäminen sekä standardin mukaisten laitteiden suunnittelu. Hän toimi johtavana insinöörinä ja tiiminjohtajana tietoliikenteen fyysistä kerrosta toteuttavassa tiimissä sekä edusti Nokiaa 3GPP-organisaation standardoinnissa. Myöhemmin hän osallistui UMTS:in jatkokehitykseen johtamalla 3.5G-termillä tai HSDPA:na tunnetun teknologian pilottiprojektin fyysisen kerroksen arkkitehtuurityön. Hän teki myös WiMAX-standardin tuen lisäykseen vaaditun arkkitehtuuri- ja ohjelmistomuutostyön Nokian yhdysvaltalaista Sprint-operaattoria varten suunnittelemalle tablet-päätelaitteelle.

Ville jatkoi Nokian modemitiimin edustajana 3GPP-standardoinnissa myös 3.9G-standardille eli LTE:lle (nykyisin usein kutsuttu yksikertaisemmin termillä 4G) ennen painopisteensä siirtämistä teollisoikeuksien (IPR) suuntaan.

Hän liittyi Nokian Intellectual Property Rights-tiimiin vuonna 2007 ja toimi teknisenä projektinjohtajana lukuisissa kansainvälisissä patenttien arvonmääritys- ja lisenssiprojekteissa sekä patenttioikeudenkäynneissä, esimerkiksi Qualcomm:ia, IPCom:ia ja HTC:tä vastaan.

Vuonna 2014 toteutui Microsoftin yrityskauppa, ja Ville siirtyi osana Nokian “Devices & Services”-yksikköä Microsoftin lakiosaston patenttiryhmään.

Microsoftilla hän hoiti Nokialta kaupan myötä siirtyneiden patenttioikeudenkäyntien laki- ja patenttiasiamiestiimien johdon, toimi teknisenä johtajana usealle lisensointiprojektille sekä osallistui Microsoftin patenttisalkun hallintaan ja tähän liittyvien patenttien elinkaaripäätöksiin. Lisäksi  hänen laaja osaamisensa hyödynnettiin antamalla johdettaviksi  useita erikoisprojekteja, esimerkiksi työsuhdekeksintökorvauksiin liittyvät oikeudenkäynnit ja tekijänoikeuskorvausten neuvotteluryhmän päätöksenteon pohjaksi tarvittava tekninen neuvonta.

Vuoden 2016 alussa Ville päätti hyödyntää Microsoftin tarjoaman tuen uusille yrityksille ja perusti Steudle Intellectual Engineering Oy:n.

Ville Steudle on kansainvälisesti arvostettu matkapuhelinteknologian ja tiedonsiirron asiantuntija. Samaan aikaan hänellä on vahvaa erikoisosaamista tähän liittyvissä teollisoikeusasioissa. Oikeudenkäyntikokemuksensa kautta muodostunut ymmärrys patenttien ja patenttianalyysien laatuvaatimuksista kanteen onnistumisessa mahdollistaa tämän huomioon ottamisen koko patentin elinkaaressa.

Ville on keksijänä useassa tiedonsiirtoon ja mobiilipuhelimiin liittyvässä patentissa. Hän on kaksikielinen, äidinkielinään saksa ja suomi, sekä omaa erinomaisen englannin kielen taidon. Näidän lisäksi hän puhuu vielä ranskaa.

Hän on auktorisoitu suomalainen patenttiasiamies ja AIPPI:n sekä Suomen Teollisoikeudellisen Yhdistyksen (STY) jäsen.